Açık teknikte kasık bölgesinde fıtık alanı üzerinden yapılan kesiyle yaklaşılarak karın duvarının nisbeten dış katmanları arasına yama konur. Kapalı teknikte ise karın içine sokulan çubuk biçimindeki cerrahi aletlerle duvara içerden yaklaşılarak daha iç katmanlar arasına yama konur.
Etkinlik yönünden karşılaştırıldığında Açık-Laproskopik teknikler arasında çok büyük farklar yoktur.
Her iki yöntemin de kendilerine göre bazı avantajları vardır.Açık fıtık ameliyatı belden aşağı uyuşturma (spinal anestezi) ile yapılabilir. Operasyon süresi daha kısa ve işlem maliyeti daha düşüktür.

Kapalı (laparoskopik) ameliyat ise büyük cilt kesisi gerektirmez. Ameliyat sonrası dönem daha konforludur. Yara iyileşmesi daha çabuk, ağrı daha hafif, enfeksiyon risk daha düşüktür. Gündelik fiziksel aktivitelere ve işe dönüş çok daha hızlıdır.

Açık yöntemde 7-8 santimetrelik cilt kesisi yapılırken kapalı yöntemde 5-10 milimetrelik 3 adet minikkesi yeterlidir. Laparoskopide ameliyat yapılacak alana daha kolay erişim sağlanır. Ancak işlem genel anestezi gerektirir.

Hastada tekrarlamış kasık fıtığı veya iki taraflı fıtık olması halinde laparoskopik teknik hasta açısından daha az travmatiktir. Cerrah açısından ise daha kolaydır ve daha güvenli bir onarım yapmaya elverişlidir.Her iki fıtık ameliyatı tekniği de onarımın sağlamlığı açısından tatminkardır. Fıtık tekrarlama oranları %1’in altındadır.