Atipik duktal hiperplazi, atipik lobüler hiperplazi

Memede saptanan bazı kitlelerden veya oluşulmandan alınan biyopsi sonucunda atipi hücre çoğalması saptanabilir. Bu değişikliğin olduğu oluşumlarda meme kanseri riskinde artış vardır. Bu artış eğer aile yakınlarında meme kanseri olan kişilerde saptanırsa bu kişilerde meme kanseri gelişme riski daha da artar. Bu kişilerin yakından takip edilmesi gerekir.

Atipik duktal hiperplazi

Memedeki hücreleri etkileyen kanser öncüsü bir değişimdir, atipik hiperplazi.

Atipik: tipik olmayan, normal olmayan.

Hiperplazi: Hücrelerin sayıca artışı.

Kanallarda görülürse atipik duktal hiperplazi, lobüllerde görülürse atipik lobüler hiperplazi denir.

Atipik hiperplazi kanser demek değildir. Sadece anormal hücreler ya süt kanalları ya da süt salgılayan lobül içerisinde sayıca artmış demektir. Ve bu durumun varlığı hayat boyu meme kanseri gelişim riskini arttırır. Bu nedenle bu tanıyı almış hastaların yakın takibi gerekir.

Eğer hücrelerdeki atipi ve hücre bölünmesi artarsa o zaman “carcinoma in situ” (kanal ya da lobül yapısına sınırlı kanser- noninvaziv kanser) denir. Kanser (invaziv kanser) gelişim riski daha da artar.

Atipik Lobüler Hiperplazi

Atipik hiperplazi memedeki hücreleri etkileyen kanser öncüsü bir değişimdir.

Atipik: tipik olmayan, normal olmayan.

Hiperplazi: Hücrelerin sayıca artışı.

Kanalın içini döşeyen hücrelerin sayıca artışı duktal hiperplazi olarak adlandırılır.

Kanallarda atipik hücrelerin eşlik ettiği duruma atipik duktal hiperplazi denir. Süt salgılayan lobüllerde görülürse atipik lobüler hiperplazi denir.