Meme Başında Değişiklikler ve Meme Ucunun İçeri Çekilmesi Ya Da Düzleşmesi

Meme başı değişiklikleri sıklıkla memede oluşan yeni bir olayı gösterirler. Meme başında olabilecek başlıca 2 problem meme başı akıntısı ve meme başının içeri çökmesidir. Meme başının içe çökük olması doğumsal ya da sonradan olabilir. Hayatın bir döneminde yeni oluşan meme başı çöküntüleri sıklıkla akla meme içerisinde yeni bir olay meydana geldiğini gösterir.

MEME BAŞI AKINTISI

Meme başı akıntısı meme ucundan gelen herhangi bir sıvıyı ifade eder. Memenin bir salgı bezi olması nedeni ile zaman zaman meme başından akıntı gelebilir.

Memenin bir salgı bezi olması nedeni ile zaman zaman meme başından akıntı gelebilir. Meme başı akıntısı meme ucundan gelen herhangi bir sıvıyı ifade eder. Hamile veya emzirenler dışındaki, meme başı akıntıları bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Çoğu zaman önemli olmamakla birlikte nadir de olsa bir kanser belirtisi olabilir; bu nedenle uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Meme başı akıntısı nedir?

Gebelik sonrası  süt verme durumu yoksa,  meme başından gelen sıvı meme akıntısı olarak kabul edilmelidir. Meme başında süt kanallarının açıldığı yaklaşık 10 kadar ağız vardır. Meme başından gelen akıntı tek yada daha çok ağızdan gelebilir. Tek bir memeden veya her iki memeden gelebilir. Akıntı bazen kediliğinden gelebilir, bazen de meme başını sıkınca gelebilir.

Meme başı akıntısı ne renk olur?

Meme başı akıntısı beyaz süt rengi, sarı, yeşil, koyu yeşil, siyaha yakın, koyu kahverengi, su gibi berrak, kan gibi kırmızı olabilir. Kıvamı su gibi akıcı olabilir veya koyu kıvamında olabilir.

Meme başı akıntısı hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Yaş ilerledikçe meme başından akıntı gelme olasılığı artar. Daha çok doğum yapmış kadınlarda, meme başı akıntısı daha fazla olur.

Meme akıntısı varsa cevaplanması gereken sorular:

Akıntı tek memeden mi yoksa her iki memeden mi geliyor?

Eğer her iki memeden birden akıntı varsa bu daha çok tüm vücudu ilgilendiren bir sistemik bir sorunu gösterir. Eğer tek memeden ise daha çok sadece meme ile ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Akıntı tek memeden geliyorsa sadece bir ağızdan mı geliyor yoksa birkaç ağızdan birden mi geliyor( tek bir nokta veya birkaç nokta)?

Eğer tek bir noktadan(süt kanalı ağzı) geliyor ise akıntının tek bir süt kanalını ilgilendiren bir sebepten olma olasılığı vardır. Birden fazla ağızdan geliyorsa bu daha çok sistemik bir sorunu akla getirir.

Akıntı ne renktedir?

Sarı, yeşil, kahverengi akıntılar genellikle önemli bir sorunu göstermez.  Eğer akıntının rengi kırmızı kan rengi ise veya su gibi berrak ise mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Az da olsa meme kanseri bulgusu olabilir.

Akıntı kendiliğinden mi yoksa meme başı sıkılınca mı geliyor?

Meme başı sıkıldığında birçok memeden akıntı gelebilir. Bu fazla önem taşımaz. Kendiliğinden gelen akıntı daha büyük önem taşır.

Hangi akıntı meme kanseri bulgusu olabilir?

Tek memeden gelen ve sadece bir noktadan gelen kanlı veya su gibi berrak akıntının meme kanseri bulgusu olması ihtimali vardır. Fakat meme başından akıntı gelen her kadının uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Meme başı akıntısının sebebi ne olabilir?

Öncelikle akıntının şekli rengi, tek memeden mi geliyor her iki memeden mi geldiğine göre araştırma yapılmalıdır. Çoğu kez meme başından gelen akıntı normal kabul edilir.

İntraduktal Papillom

Süt kanalı içinde gelişen, iyi huylu lezyonlardır. Yaklaşık %44’lük oranla meme başı akıntısının en sık nedenidir. Akıntı genellikle kanlı, tek taraflı ve kendi kendinedir. İntraduktal papillom genellikle tektir ve meme başına yakın büyük kanallarda lokalizedir. Tedavisi içinde yer aldığı süt kanalı ile birlikte cerrahi olarak çıkartılmasıdır

Duktal Ektazi

Meme başının altında yer alan süt kanallarının genişlemesidir. Östrojen ve progesteron seviyelerindeki düzenli değişikliklere cevap sonucunda kanal içindeki salgının artması sonucu oluşur. Genellikle doğum yapmış ve emzirme hikayesi olan kadınlarda görülür. Yaklaşık % 23’lük oranla 2. sıradadır. Akıntının rengi değişiktir (yeşil, sarı, beyaz, kahverengi, yeşil-siyah), iki taraflıdır ve kendi kendinedir. İyi huyludur ve kanser ile ilişkisi gösterilmemiştir. Nadiren tedavi amacıyla akıntının geldiği kanalların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Süt kanalı genişlemesi

Meme başından gelen akıntıların en sık sebebidir. Nedeni tam olarak bilinmiyor.  Bu durumun herhangi bir tedavisi yoktur. Özellikle sigara içen kadınlarda meme kanalı genişlemesi olduğunda enfeksiyon riski artmaktadır.

Travma

Göğüs bölgesine yönelik bir travma bazen meme başından akıntı gelmesine neden olabilir. Bu memedeki doku hasarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bazen kanlı da olabilir. Genellikle bu akıntı kendiliğinden gelen bir akıntıdır. Travmanın etkisine göre birkaç haftada kendiliğinden geçer

Prolaktin hormonu yüksekliği

Prolaktin hormonu beyinde hipofiz denilen yerde yapılarak kana salgılanır. Doğum sonrası memeden süt gelmesi için gerekli bir hormondur. Bazı hastalarda hipofiz bezinde kanser olmayan bir büyüme söz konusu olabilir, ve prolaktin hormonu salgısı artar. Buna bağlı olarak meme başı akıntısı ortaya çıkabilir. Kanda prolaktin seviyesi ölçülerek buna yönelik bir tedavi önerilebilir.

Abse

Bazen meme içinde ortaya çıkan bir abse süt kanalına açılabilir ve bunun sonucu meme başından iltihap gelebilir. Böyle durumlarda memede ağrı, ateş, kızarıklık gibi enfeksiyon bulgularının da olması gerekir. Antibiyotik uygulanır ve gerekirse absenin cerrahi olarak açılması gerekir

Fibrokistik değişiklikler

Meme başı akıntılarının yaklaşık % 16’sını oluşturur. Akıntı, renksiz veya açık yeşil, iki taraflıdır ve kendi kendine değildir. Periyodik meme ağrısı ve mensturasyon öncesi dolgunluk hikayesi vardır. Fizik muayenede nodularite ve kistler ele gelebilir.

Kullanılan bazı ilaçlar

Bazı doğum kontrol ilaçları,  bazı tansiyon ilaçları, bazı mide ilaçları,  bazı bulantı ve reflü ilaçları, psikiyatrik ilaçlar meme başı akıntısına sebep olabilirler. Kullanımları kesildiğinde akıntı da kesilir.

Kanal içi iyi huylu tümörler

Süt kanalı iç duvarından kaynaklanan papillom denilen bir oluşum da meme başından akıntıya neden olabilir. Su gibi berrak veya kanlı bir akıntı olabilir. Meme başından gelen kanlı akıntının en sık rastlana sebebidir. Cerrahi olarak çıkartılarak tedavi edilir.

Meme kanseri

Meme başından gelen her kanlı akıntı kanser değildir, fakat her kanlı akıntının  mutlaka incelenerek kesin teşhisin konulması gereklidir.

Paget Hastalığı

Memenin farklı yapıdaki bir kanser türüdür. Meme başı ve çevresinde yanma, kabuklanma, kaşıntı, sulanma gibi bulgular ile ortaya çıkar. Kanser dokusu meme başındaki kanallardan dışarı doğru çıkıntı yapar. Egzama ile karıştırılabilir. Uzun süren meme başı ve çevresinde yanma, kabuklanma, kaşıntı, sulanma gibi bulgular olan kişiler mutlaka bir hekime başvurmalıdır.

Erkeklerde meme başı akıntısı

Erkeklerde meme başı akıntısı normal bir bulgu değildir. Meme kanseri olasılığı yüksektir. Mutlaka bir uzman hekim tarafından görülmelidir

Emzirme sırasında görülen kanlı akıntı

Emzirme sırasında süt kanalında iritasyona veya enfeksiyona bağlı olarak meme başından kanlı akıntı gelebilir. Kısa bir sürede (1 hafta) kendiliğinden geçer. Aksi halde uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Meme Başı Akıntısı Teşhis nasıl konur?

Meme başı akıntısı olan her kadın mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hekim muayenesinden sonra hekiminiz gerekli görürse akıntıdan bir parça incelemek üzere patoloji laboratuarına gönderilebilir. Her meme akıntısının patoloji incelemesi gerekmeyebilir. Bunu hekiminizin karar vermesi gerekir. Mamografi ve meme ultrasonu çekilerek akıntıya sebep olan bir sorun var mı araştırılır.

Ayrıca bazı gerekli durumlarda bazı hormonlar incelenerek akıntının sebebi araştırılır.

Bazı durumlarda meme başından akıntının geldiği ağızdan ilaç verilerek film çekilir. Buna galaktografi denir.

Meme Başı Akıntısı Tedavisi nasıl yapılır?

Çoğu kez meme akıntısının tedavisine gerek yoktur.  Öncelikle altında kanser veya yapısal bir bozukluk var mı araştırılır, eğer önemli bir sebep yok ise tedavi etmeye gerek yoktur.

Eğer akıntının sebebi sistemik bir nedene bağlı (kanda prolaktin yüksekliği, bazı hormonal değişiklikler, kullanılan ilaçlar) ise buna yönelik tedavi uygulanır.

Eğer kanal içinde bir kitle (papilloma) saptanmış ise cerrahi olarak çıkartılması önerilir.

Eğer akıntının sebebi meme kanseri ise buna yönelik tedavi uygulanır.

Aşağıdaki durumlarda meme başı akıntısı kanser habercisi olabilir. Mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  • 40 yaşından büyükseniz,
  • Akıntı tek taraflı ise,
  • Kendi kendine oluyorsa,
  • Su gibi berrak veya kanlı ise,
  • Kitle eşlik ediyorsa,