Meme sağlığı alanı tıbbın farklı dallarında uzman hekimlerin iletişim içinde birlikte çalışmasını zorunlu kılar. Multidisipliner çalışma yaklaşımımız (çok dallı bilimsel yaklaşım) hasta kaygılarını en aza indirmekte, tanı ve tedavide başarı oranını maksimum düzeye yükseltmektedir.

Haftada bir gün tüm uzmanların katılımı ile yapılan meme kanseri tümör konseyi ve bilimsel çalışma toplantıları, birlikte çalışma ve başarma disiplinini sağlamaktadır.

Meme kanseri tanı ve tedavi ekibimizde;

  • Memenin filmini (mamografi, tomosentez) çeken, ultrasonografisini ve MR’ını (Manyetik Rezonans Görüntüleme)çeken ve değerlendiren, meme konusunda uzmanlaşmış meme radyolojisi uzmanları
  • Meme kanseri konusunda uzmanlaşmış meme cerrahları ve meme plastik cerrahisi uzmanları
  • Meme kanserindeki farklı hücre ve dokuları, lenf bezlerini değerlendiren, ameliyat sonrası kesitleri inceleyebilen meme patolojisi uzmanları
  • Meme kanserinin ilaçla tedavisini yapan meme medikal onkoloji uzmanları
  • Memenin ışın tedavisini yapan meme radyoterapisi uzmanları
  • Kol ödemi ile ilgilenen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı
  • Nükleer tıp uzmanı
  • Psikoloji psikiyatri uzmanları yer almaktadır.

Meme kanserinin tedavisinde ekibin önemi nedir?

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de tedavi sürecince tedavi sonrasında hastanın sosyal medikal ve psikolojik olarak desteğe ihtiyacı vardır. Bu destek anlamında hasta merkezde olacak şekilde diğer branşlar tarafından destek multidisipliner bir çalışma ile sağlanabilir.

Ekip de genel cerrahi doktoru başta olmak üzere patoloji doktoru, radyoloji doktoru, plastik cerrahi doktoru, kadın doğum doktoru, medikal onkoloji ve radyasyon onkoloji doktorları, meme cerrahisi hemşiresi fizyoterapist eczacı yer almalıdır. Bu anlamda bu ekibin multidisipliner çalışması ile bir meme ünitesi bile bir hastanede oluşturulabilir.

Multidisipliner yaklaşım ile hasta başvurduğunda ilk önce cerraha başvurur ve cerrah hastadaki lezyonun değerlendir. Radyolog biyopsiyi alır. Patolog tanısını koyar. Arkasından bu tanı değerlendirmesi bir konseyde değerlendirilir ve hastaya direk ameliyat mı yoksa ameliyat öncesinde medikal tedavi verilip arkasından ameliyata mı alınması karar verilir.

Bunlar konseyde alınan kararlarla netleştirilir. Arkasından cerrah gerekirse plastik cerrah doktoru ile beraber girip ameliyatını tamamlar. Ameliyat sonrasında pataloji doktoru nihai pataloji sonucunu belirleyip konseye sunduğunda konseyde medikal onkolog radyosyon onkoloji doktoru bundan sonraki süreçteki tedavisi belirler. Bu süre içerisinde tedavi ile ilgili desteklerini kadın doğum doktorunun sunduğu gibi hastaya psikolog ve cerrahi hemşiresi desteklerini sunar. Ancak bu şekilde multidisipliner bir çalışma ile etkili ve iyi bir sonuç alınabilir.