Mide balonları çeşit bakımından öncelikle sınıf farkına göre incelenir. İlk çeşitlendirmeler sıvılı veya havalı olup olmamasına göre değerlendirilmektedir. Bunları kısaca açıklayacak olursak;

Sıvılı – Havalı Olmasına Göre Mide Balonu Çeşitleri

Sıvılı Mide Balonu

Mideye yerleştirilen sıvılı mide balonuna dışarıdan (katater vasıtasıyla) Metilen adlı mavimsi renkte bir sıvı verilir. Metilen’in yanı sıra Serum Fizyolojik de vardır. Sıvılı balonlar 400 – 500 ml’e kadar ulaştırılır. Metilen sıvısı herhangi bir delinme, kaçak gibi durumlar yaşandığında idrarda açıkça belli olarak hastayı uyarır. Ağırlık oluştururlar.

Havalı Mide Balonu

Ağırlık oluşturmazlar. Kateter yoluyla hava verilerek 500 – 750 mililitre hacme ulaştırılması sağlanır. Fundus alanına takılırlar. Mide balonundan hava kaçıp kaçmadığı hasta tarafından anlaşılamayacak düzeydedir, sadece grafik çekilerek tespit edilebilir.

Hacim Düzeyinin Ayarlanabilir Olup Olmamasına Göre

Sabit Hacimli Ayarlanmayan Mide Balonları

Mide balonu içine hava ya da sıvı gönderilir. Mide balonu çıkartılana dek herhangi bir işlem – müdahale gerçekleştirilmez. Sıklıkla 6 ay kalır. Süre uzatılırsa mide ülseri oluşturma riski oluşturabilir. Bu grupta yer alan mide balonu çeşitleri havayla ve sıvıyla şişirilen balonlar olarak iki alt grupta incelenir;

Hava Kullanılarak Şişirilen Mide Balonları

Dışı silin iç katmanlı polimer olan mide balonlarıdır. Toplam ağırlığı 30 gramdır. 6 ay midede kalır.

Sıvı Kullanılarak Şişirilen Mide Balonları

En yaygın tercih edilen türdür. Şeffaf silikon materyaller kullanılarak üretilmiştir. Tuzlu su çözeltileriyle dıştan şişirilmektedir. Bu çözeltiye mavi boya eklenir. Kaçak, delik olması durumunda dışkı mavi renkli olarak gelir ve hastayı uyarmayı sağlar.

Ayarlanabilir Mide Balonları

Sıvılı balonlardır. 500 milimetre sıvı alabilirler. Gerekirse ek sıvı ilave edilebilir ya da sıvı alınabilir. Spatz mide balonu tek türüdür. Uç kısmında çıpa vardır ve sönmesi durumunda ince bağırsağa kaçmasını engellemek için yerleştirilmiştir. 12 aya kadar midede bırakılabilmesi en önemli avantajıdır.