Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi2024-05-02T15:05:22+00:00

Obezitenin Cerrahi Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Vücut kitle indeksi (VKİ)≥ 40 kg/m2 olan hastalarda obezite cerrahisi uygulanabilir. Kişide obezite ile ilişkili ek hastalığın (komorbiditenin) olması aranmaz veya beklenmez

VKİ≥ 35 kg/m2 olması durumunda obezite ile ilişkili en az 1 komorbiditenin eşlik ediyor olması gerekir.Bu hastalıklar başlıca: Tip 2 Diyabet, Hipertansiyon, Yüksek kolesterol, Uyku apne sendromu, Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması(NASH), Gastro-özofageal reflü hastalığı, Astım, Üriner inkontinans (idrar kaçırma), aktivite kısıtlayan eklem rahatsızlıkları olarak sayılabilir.

Ayrıca VKİ 30-35 arasına olan hastalarda metabolik sendrom veya yoğun tedaviye rağmen ileri derecede kontrolsüz diyabet mevcutsa obezite cerrahisi gündeme gelebilir.

 • Maggard MA, Shugarman LR, Suttorp M, Maglione M, Sugerman HJ, Livingston EH, Nguyen NT, Li Z, Mojica WA, Hilton L, Rhodes S, Morton SC, Shekelle PG. Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Ann Intern Med. 2005 Apr 5;142(7):547-59.

Hangi Durumlarda Bariyatrik Cerrahi Tercih Edilebilir?

———————————————————————–

Obezite Cerrahisi Öncesi Hazırlıkta Neler Yapılır?

Bariyatrik cerrahi önesi hastalar konunun uzmanı hekimler tarafından hasta öyküsü, fizik muayene, laboratuar ve görüntüleme yöntemleri ile detaylı bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu süreç birçok tibbi disiplinin katılımı ile titizce yönetilmesi gereken bir süreçtir. Cerrahi öncesi tüm hastalara kişisellertirilmiş bir beslenme değerlendirilmesi yapılmalıdır. Burada amaç, hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi, ameliyat öncesi kilo vermenin sağlanması, ameliyat sonrası dönemde yeme davranışları ile ilgili eğitimin verilmesidir.

Ameliyat öncesinde ve sonrasında fiziksel aktivitenin düzenlenmesi amaçlanır. Kan şekeri ve tansiyon kontrolünün sağlanması, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kan kolesterol düzeylerinin incelenmesi, tiroid bezi fonksiyonları başta olmak üzere gereken durumlarda birtakım hormon düzeylerinin ölçülerek tedavi gereken olgularda tedavi başlanması önemlidir. Hastanın akciğer ve kalp fonksiyonları detaylı olarak değerlendirilmelidir. Obezite cerrahisinde anestezi işlemi de birtakım özellikler içerir. Bu nedenle hastalar ameliyat öncesi anestezi hekimi tarafından da detaylı olarak değerlendirilmektedir. Sindirim sistemi de ameliyat öncesi değerlendirilmektedir. Bunun için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleme ve endoskopi gibi teşhis yöntemlerinden gerekenlerin kullanılması gerekebilir.

Bariyatrik cerrahi, gebelerde uygulanamaz. Bariyatrik cerrahi planı olan kadınlar gebelikten korunmalıdır. Ameliyat öncesi kadın hastalarda gebelik şüphesi mevcut ise hasta mutlaka bu açıdan test edilir.

 • Matharoo, G. S., Renick, E., Afthinos, J. N., Straker, T., & Gibbs, K. E. (2014). Preoperative Evaluation of Bariatric Surgery Patients. InTech.

Obezite Cerrahisinin Riskleri Nelerdir?

Obezite cerrahisi kompleks bir prosedürdür ve birçok komplikasyona gebe bir işlemdir. Ancak bu komplikasyonların bilincinde olan ve komplikasyon sürecinin yönetimi konusunda tecrübeli olan cerrahların elinde bu sürecin çok daha yüksek başarı ile sonuçlanacağı unutulmamalıdır.

Obezite cerrahisi sürecinde gelişebilecek problemler nedeniyle hastanede kalış süreniz uzayabilir. Ameliyat sonrasında endoskopik, girişimsel radyolojik ve cerrahi müdahaleler uygulanması gerekebilir. Bazen ağır gidişatlı tablolarda yoğun bakım tedavisi gerekebilmektedir. Obezite cerrahisi sonrası genel ölüm oranları %0,1 düzeyinde bildirilmektedir ve bu açıdan obezite cerrahisi güvenli bir girişim olarak kabul edilmektedir. Ancak bu oranın hastanın yaşı, ek hastalıkları gibi kişisel faktörler, yapılan ameliyatın tipi, ve cerrahın tecrübesi gibi faktörlerden etkilendiği ve hasta özelinde değişkenlik gösterdiği unutulmamalıdır.

Obezite cerrahisi sonrası gelişme riski olan başlıca komplikasyonlar; kanama, mide veya bağırsak bağlantılarından kaçaklar, ameliyat yeri fıtıkları, ameliyat bölgesi enfeksiyonları, mide-bağırsak bağlantılarında darlıklar, akciğer enfeksiyonları, toplardamarlarda pıhtılaşma, akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması, uzun süren ishal ve karın ağrıları, reflü, mide ülseri, vitamin ve mineral eksiklikleridir.

Sözü edilen komplikasyonların büyük çoğunluğu ilaçlar, endoskopik ve girişimsel radyolojik yöntemlerde, nadiren de cerrahi girişimler ile tedavi edilmektedir.

 • Kassir R, Debs T, Blanc P, Gugenheim J, Ben Amor I, Boutet C, Tiffet O. Complications of bariatric surgery: Presentation and emergency management. Int J Surg. 2016 Mar;27:77-81.
 • Tsugawa Y, Jena AB, Orav EJ, et al. Age and sex of surgeons and mortality of older surgical patients: observational study. BMJ. 2018;361:k1343.

Obezite Revizyon Cerrahisi Nedir?

Dünya genelinde obezite cerrahisinin yaygın olarak uygulanmaya başlanması, obezitenin kronik, tekrarlayabilen ve birçok faktörden etkilenen bir hastalık olduğunun fark edilmesi ile birlikte revizyon cerrahisi gündeme gelmiştir. Revizyon cerrahisinin gerekliliği hasta özelinde değişkenlik göstermekle birlikte, genel olarak yeniden kilo alımının başlaması, yetersiz kilo kaybı, obezitenin beraberinde getirdiği hastalıklarda istenen düzeyde iyileşmenin sağlanamaması ve obezite cerrahisinin komplikasyonları başlıca revizyon cerrahisi sebepleridir.

Revizyon cerrahisi, bir obezite ameliyatının başka bir ameliyat tekniğine çevirilmesi olabileceği gibi, bazen ameliyatla yapılan değişikliğin tekrar normal anatomiye çevirilmesi şeklinde de olabilmektedir. Bazen obezite ve obezitenin neden olduğu hastalıklarda en iyi sonuçları elde etmek için de revizyon cerrahisi gerekebilmektedir.

Revizyon cerrahisi kompleks bir süreç olsa da, bu konuda tecrübeli bir cerrahın eliyle daha fazla kilo kaybı ve obezite ilişkili hastalıklarda daha iyi sonuçların elde edilebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 • McKenna D, Selzer D, Burchett M, Choi J, Mattar SG. Revisional bariatric surgery is more effective for improving obesity-related co-morbidities than it is for reinducing major weight loss. Surg Obes Relat Dis. 2014 Jul-Aug;10(4):654-9. 
 • Tran DD, Nwokeabia ID, Purnell S, Zafar SN, Ortega G, Hughes K, Fullum TM. Revision of Roux-En-Y Gastric Bypass for Weight Regain: a Systematic Review of Techniques and Outcomes. Obes Surg. 2016 Jul;26(7):1627-34.
 • Brethauer SA, Kothari S, Sudan R, Williams B, English WJ, Brengman M, Kurian M, Hutter M, Stegemann L, Kallies K, Nguyen NT, Ponce J, Morton JM. Systematic review on reoperative bariatric surgery: American Society for Metabolic and Bariatric Surgery Revision Task Force. Surg Obes Relat Dis. 2014 Sep-Oct;10(5):952-72.

Bariyatrik Obezite Ameliyatı Fiyatlarını Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Bariyatrik cerrahinin fiyatını belirleyen başlıca faktörler; ameliyatın gerçekleştirildiği hastane ve hastanenin ekip-ekipman donanımı, ameliyat sürecinde kullanılacak cihazların kalitesi, teknolojik özellikleri, ameliyatı yapacak olan cerrahın yetkinliği, hastanın sağlık sigortası durumudur.

Bariyatrik Obezite Cerrahisinde Doktor Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Bariyatrik obezite cerrahisi, tüm süreçleri ile yönetimi kompleks bir tedavi sürecidir. Obezite cerrahisinde ustalaşmış bir cerrahın kapalı ve açık ameliyat teknikleri, endoskopi teknikleri ve bu tür hastaların takibi konusunda üst düzey yetenek ve tecrübeye sahip olması beklenir. Yapılan birçok çalışmada, 100 den fazla obezite ameliyatı yapmış ve öncesi-sonrası ile bu süreci takip etmiş cerrahların bu konuda yeterli tecrübeye sahip olabildikleri bildirilmektedir.

Obezite cerrahisi gereken bir hasta, hekimini seçerken bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğuna ve hekimin çalıştığı merkezin de bu konuda deneyimli olduğuna emin olması gerekmektedir.

 • Hollenbeak CS, Rogers AM, Barrus B, Wadiwala I, Cooney RN. Surgical volume impacts bariatric surgery mortality: a case for centers of excellence. Surgery. 2008 Nov;144(5):736-43.
 • Sánchez-Santos R, Estévez S, Tomé C, González S, Brox A, Nicolás R, Crego R, Piñón M, Masdevall C, Torres A. Training programs influence in the learning curve of laparoscopic gastric bypass for morbid obesity: a systematic review. Obes Surg. 2012 Jan;22(1):34-41. 

Obezite Cerrahisinde Hangi Anestezi Kullanılıyor?

Obezite ameliyatları, genel anestezi altında yapılmaktadır. Ancak obezite vücuttaki tüm sistemleri etkileyen bir hastalık olduğundan, ameliyat sırasında hastanın yaşamsal değerlerinin normal sınırlarda tutulması, solunum ve dolaşım fonksiyonlarının en iyi düzeyde sürdürülmesi, cerrahi sürecin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ameliyat sonrası ağrının en aza indirilmesi açısından anestezi süreci son derece önemlidir. Bu açıdan anestezi ekibinin de bu konuda tecrübeye sahip olması ve ameliyatın yapılacağı merkezin bu vasıfta bir ekibe sahip olması fark yaratacaktır.

 • Stenberg E, Dos Reis Falcão LF, O’Kane M, Liem R, Pournaras DJ, Salminen P, Urman RD, Wadhwa A, Gustafsson UO, Thorell A. Guidelines for Perioperative Care in Bariatric Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations: A 2021 Update. World J Surg. 2022 Apr;46(4):729-751.

Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenme ve Diyet Nasıl Olmalı?

Ameliyat sonrası beslenme süreci erken dönem, geç dönem ve hayat boyu beslenme şeklinde üç başlıkta incelenebilir. Obezite ameliyatlarının çoğunda, mide hacmi eskisine göre belirgin daha küçük olacaktır. Özellikle ameliyat sonrası erken dönemde gelişecek olan mide ödemi nedeniyle, ilk birkaç gün katı gıdaların alımı zor veya imkansız olabilir. Aynı zamanda alınan gıdanın mideden geriye doğru kaçması, bulantı, ağrı gibi olası problemler nedeniyle ameliyat sonrasındaki birkaç günde gıda alımı bölünmüş küçük porsiyonlarda ve sıvı formda olmalıdır. Birinci haftanın sonuna doğru kademeli bir artırma ile sıvı ağırlıklı beslenme devam ettirilir. İlk günlerde berrak sıvılar, sonrasında yumuşak veya krema kıvamında gıdalara, 2.-4. Hafta civarında ise çiğnenebilir katı gıdalara doğru kademeli bir geçiş planlanır. İyileşme sürecinin ardından geç dönem beslenme, düzenli kontroller ve diyetisyen önerileri ile sürdürülmelidir.

 • Bettini S, Belligoli A, Fabris R, Busetto L. Diet approach before and after bariatric surgery. Rev Endocr Metab Disord. 2020 Sep;21(3):297-306.

Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Kilo Verme Süreci Nasıl Olur?

Günümüzde, obezitede kilo verme ve bu durumun sürdürülmesinde en etkili yöntemin cerrahi olduğu bildirilmektedir. Mide küçültme sonrası kilo verme ameliyatın 1. Yılında en belirgin düzeydedir. Birinci yılın sonundaki kilo kaybı oranı %20-30 düzeyinde bildirilmektedir. Ameliyatın 2. Ve 3. yıllarında yavaş kilo alımı görülebilirken, genel olarak kilo kaybı eğiliminin 5. yıla kadar devam ettiği belirtilmiştir. Kilo verme sürecinin başarısı, şüphesiz hastanın ameliyat sonraki tedaviye uyumu ile doğrudan ilişkilidir.

 • Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled inter- vention study of bariatric surgery. J Intern Med. 2013;273(3):219-34.

Bariyatrik Cerrahi Sonrası Kontroller Ne Sıklıkla Olmalı ve Kontrollerde Nelere Bakılmalı?

Bariyatrik cerrahide ameliyat sonrası erken dönemde, hastanede yatış sürecinizde yaşamsal bulgularınız yakın takip altına alınır. Hekiminiz taburculuğunuza kadar sürekli vizitler ile durumunuzu değerlendirir, gerek gördüğü ölçüde günlük ya da birkaç günde bir kan değerleriniz kontrol edilir. Yakın kan şekeri takibiniz yapılır. Sıvı, multivitamin ve mineral desteği verilir. Gerek görülmesi halinde görüntüleme yöntemleri uygulanabilir. Diyetisyen tarafından yapılan değerlendirmeler ile aşamalı yeme-içme protokolü düzenlenir.

Taburculuk sonrası kontrollerde, kilo değerlendirmesi mutlaka yapılır. Kilo değerlendirmesinin yanısıra bel çevresi ölçümü gibi parametreler de kontrollerde değerlendirilir. Yine ameliyat ilişkili komplikasyonlar hekiminiz tarafından sorgulanır ve kontrol edilir. Belirli periyotlarla yapılan bu kontrollerde beslenme düzeni, egzersize uyum, tansiyon değeri, kan şekeri, kan kolesterol düzeyleri, idrar tahlilleri, kemik mineral yoğunluğu ölçümü gibi parametreler kontrol edilir. Kilo kaybı sonrası vücutta oluşan değişikliklerin yaşam kalitesi ve kozmetik açısından gereken tedavileri planlanır.

Ameliyat Sonrası Tüketilmemesi Gereken Besinler Nelerdir?

Genel olarak şeker içeriği yüksek besinler (tatlılar, meyve suları), yüksek miktarda yağ içeren kızartmalar, yağlı soslar, asitli içecekler, alkol, çok tuzlu besinler (salamuralar, konserveler) kullanımından kaçınılmalıdır. Yağda kızartma yöntemi yerine ızgara, haşlama veya buğulama gibi yöntemler tercih edilebilir.

Ameliyat sonrası dönemde sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirilerek, ameliyatın sağladığı faydaların artırılması ve hayat boyu kalıcı olması sağlanmalıdır.

 • Bettini S, Belligoli A, Fabris R, Busetto L. Diet approach before and after bariatric surgery. Rev Endocr Metab Disord. 2020 Sep;21(3):297-306.

Ameliyat Sonrası Ne Zaman İşe Dönerim?

Ameliyat sonrası işe dönüş süreci, kişinin ameliyattan önceki genel sağlık durumu ve yapmakta olduğu iş türü ile ilişkilidir. Masa başı çalışan kişiler, ameliyattan 10 gün sonra işe dönebilirken, daha fazla hareket gerektiren işlerde bu süre uzayacaktır. Ancak bu konuda kesin bir süre belirtmek zordur ve son derece kişiye özel bir durumdur. Yapılan çalışmalar, obezite nedeniyle çalışamayan veya son derece kısıtlı çalışabilen kişilerin, ameliyat sonrası dönemde çalışabilme ve çalışma süresinde artma konusunda önemli gelişme kaydettiğini götermiştir.

 • Van den Eynde A, De Cock D, Fabri V, Kestens W, Di Zinno T, Brabant S, Mertens A, Vangoitsenhoven R, Deleus E, Lannoo M, Bruffaerts R, Leclercq A, Van der Schueren B. Back to Work After Bariatric Surgery? A Belgian Population Study. Obes Surg. 2022 Aug;32(8):2625-2631.

Obezite Cerrahisi Sonrası Alınması Gereken İlaç ve Vitamin Takviyeleri Nelerdir?

Obezite cerrahisi sonucunda vücutta oluşturulan anatomik değişiklikler nedeniyle, bir yıllık süreçte bazı vitamin ve mineral eksiklikleri oluşabilmektedir. Bu nedenle tüp mide ve gastrik by-pass ameliyatları başta olmak üzere, ameliyat sonrası 3-6 aylık süreçte hastaların günlük demir, folik asit ve tiamin içeren multivitamin-mineral çiğneme tabletleri kullanması gerekmektedir. Bunun yanında vitamin B12, vitamin D, kalsiyum, bakır, çinko ve selenyum gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de hekiminiz tarafından gözetilir ve gereği ölçüsünde tedavinize eklenebilir.

Obezite Cerrahisi İçin İdeal Yaş Nedir?

Obezite cerrahisi ile elde edilen başlıca iki sonuç; kilo kaybının sağlanması ve bu sayede obezitenin beraberinde getirdiği hastalıkların ortadan kaldırılmasıdır. Bu sayede kişinin daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu iki konu üzerinde, daha genç bireylerde daha etkili sonuçlar alındığı görülmekle birlikte, obezite cerrahisi uygulanan tüm yaş gruplarında olumlu sonuçları sağlayabilmiştir. Dolayısı ile obezite cerrahisinde ideal yaş belirtmek zor olmakla birlikte, genç hastalarda sağlanan faydanın daha belirgin olduğu unutulmamalıdır.

 • Pfefferkorn U, Hort S, Beluli M, La Vista M, Züger T. Weight Loss After Bariatric Surgery in Different Age Groups. Obes Surg. 2023 Apr;33(4):1154-1159.

Obezite Cerrahisi Sonrası Spor Ne Zaman Yapılmalı?

Obezite ameliyatı sonrasında fiziksel egzersiz için standart bir protokol belirlenmemiştir. Çoğu  otorite haftanın 3-5 günü orta yoğunlukta 30-45 dakika süren  günlük yürüyüş şeklinde egzersizi önerirken, bazıları ise 20 dakikalık daha yüksek yoğunlukta haftanın 3 günü şeklinde aerobik egzersizleri önermektedir. Sorunsuz yönetilen bir obezite ameliyatı sürcinden 1 veya 2 hafta sonra fiziksel egzersize başlanılabilmektedir.

Ancak devamlılık açısından egzersize de maksimum uyum şarttır. Bu açıdan hangi sporun yapılacağı konusu hastanın tercihine bırakılmakla birlikte, sağlanması gereken faydalar çerçevesi genel anlamda çizilmiştir. Buna göre yapılan egzersiz; omuz, kol, sırt, karın, kalça ve bacak kasları gibi ana kas gruplarını çalıştıran anaerobik direnç egzersizleri ile birlikte, haftalık 150 dakika ve tek seferde 30 dakikadan az olmayacak şekilde orta yoğunlukta aerobik egzersizi içermelidir.

Hedef kilosuna ulaşmış ve bunu korumayı amaçlayan kişilerde ise egzersiz süresinin haftalık 200 dakika veya üzerinde olması önerilmektedir.

 • Villa-González E, Barranco-Ruiz Y, Rodríguez-Pérez MA, Carretero-Ruiz A, García-Martínez JM, Hernández-Martínez A, Torrente-Sánchez MJ, Ferrer-Márquez M, Soriano-Maldonado A, Artero EG; EFIBAR Study Group. Supervised exercise following bariatric surgery in morbid obese adults: CERT-based exercise study protocol of the EFIBAR randomised controlled trial. BMC Surg. 2019 Sep 5;19(1):127. 
 • Livhits M, Mercado C, Yermilov I, Parikh JA, Dutson E, Mehran A, Ko CY, Gibbons MM. Exercise following bariatric surgery: systematic review. Obes Surg. 2010 May;20(5):657-65.

Obezite Cerrahisi Hangi Branş Doktoru Tarafından Yapılır?

Obezite cerrahisi, bu konuda eğitim almış Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Türkiye Bariyatrik Cerrahide Neden Parlayan Bir Yıldız Haline Geldi?

Son yıllarda ülkemizde obezite yaygınlığı endişe verecek durumda artmış ve Türkiye, Avrupa’da obezitenin en sık görüldüğü ülke haline gelmiştir. Dolayısı ile bir halk sağlığı sorunu haline gelen bu konu, ülkemizde obezite tedavisi üzerinde çalışmayı doğal bir zorunluk haline getirmiştir. Obezite redavisinde sürdürülebilir ve etkin kilo kabını sağlayan yöntem olarak bariyatrik cerrahi de bu gereklilik yönünde ülkemizde hızla gelişmiştir. Başta Türk Cerrahları olmak üzere Türk Hekimleri de bariyatrik cerrahinin önemini anlamış ve bu konu üzerinde profesyonelleşerek kendini geliştirmiştir. Günümüzde bariyatrik cerrahi, ülkemizin birçok merkezinde dünya standartlarında uygulanır hale gelmiştir.

 • Mehmet MİHMANLI, Rıza Gürhan IŞIL, Ufuk Oğuz İDİZ, Bariyatrik Cerrahi Sonuçlarına Genel Bakış, Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2015;8(3):6-11

Obezite Cerrahisinde Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) Önemi Nedir?

VKİ, obezite cerrahisi alanında oldukça önemli bir parametredir. VKİ yükseldikçe, kişide tip 2 diyabet, tıkayıcı uyku apnesi, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gelişme  riski artmaktadır. VKİ obeziteyi tanımlamak adına Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmıştır ancak her durumda tek başına belirleyici bir faktör değildir. Obezitenin farklı tipleri mevcuttur ve bazen VKİ bunları belirlemede yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda obeziteyi değerlendirmek adına farklı ölçümler de kullanılabilmektedir.

Çok Kilolu Kişilerin Ameliyat Dışında Zayıflamak İçin Hangi Seçenekleri Var?

Obezitenin en tehlikeli hali olan süper obezite (VKİ nin 50 ve üzerinde olması) durumunda obezite ameliyatı öncesi birtakım ameliyat dışı yöntemler ile cerrahi öncesi hızlı kilo verme amaçlanarak ameliyat ilişkili komplikasyonların azaltılması hedeflenmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların sonuçları kesin bir noktaya ulaşamamıştır. Bu hastalar için de doğrudan cerrahi öneren otoriteler mevcuttur. Burada kritik nokta, hasta özelinde risklerin belirlenerek en uygun tedavi planının yapılmasıdır.

Kalıcı Kilo Kontrolü İçin En Etkili Yöntem Obezite Cerrahisi Mi?

Kalıcı kilo kontrolü için en etkili yöntem obezite cerrahisidir. Obezite cerrahisi, kalıcı kilo kaybının yanısıra, obezite ilişkili hastalıkları da etkin bir şekilde tedavi edebilen bir yöntemdir. Obezite cerrahisi geçiren hastaların, yaşamlarının kalan kısmında beslenme düzenlerine özen göstermeleri ve düzenli egzersiz yapmaları, ideal kilolarını korumalarına yardımcı olur. Bu yüzden, obezite cerrahisi sonrası yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlamak hayati önem taşır.

Sonuçlar Kalıcı Mı? Mide Ameliyat Sonrası Tekrar Büyür Mü?

Obezite ameliyatının hedeflerinden biri de mide kapasitesinin azaltılarak gıda alımını kısıtlamaktır. Ameliyat sonrası erken dönemdeki kilo kaybı için bu basamak önemlidir. Yapılan çalışmalarda ameliyatta oldukça küçük hacimde bırakılan midenin bile bir ölçüde zamanla büyüdüğü izlenmiştir. Ancak mide kapasitesindeki bu artışın, kilo kaybı konusunda başarısız sonuçları beraberinde getirmediği görülmüştür. Mide kapasitesinde zamanla artış, obezite ameliyatları sonrasında beklenen bir bulgudur. Ancak bu sonuçların kalıcı olmadığı anlamına gelmez. Ameliyat sonrası tedaviye uyum sağlayan hastalarda, midede gelişen büyümeye rağmen etkili ve kalıcı sonuçların elde edildiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

 • Disse E, Pasquer A, Pelascini E, Valette PJ, Betry C, Laville M, Gouillat C, Robert M. Dilatation of Sleeve Gastrectomy: Myth or Reality? Obes Surg. 2017 Jan;27(1):30-37. 
 • Barbiero G, Romanucci G, Ortu V, Zuliani M, Miotto D, Pomerri F, Albanese A, Verdi D, Prevedello L, Foletto M. Relationship between gastric pouch and weight loss after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endosc. 2016 Apr;30(4):1559-63.

Kilolu Kişilerdeki Uyku Apnesinde Obezite Cerrahisi İşe Yarar Mı?

Tıkayıcı uyku apnesi, obezite ile yakından ilişkili bir sağlık sorunu olup, gürültülü horlama,  uykuda solunumun bir süre durması, boğulma hissi ile uyanma, gündüz aşırı uyku hali, sabahları baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü gibi sonuçlara neden olmaktadır. %10-15 oranında kilo vermek, tıkayıcı uyku apnesine bağlı şikayetlerin yarısından fazlasını azaltabilmektedir.

Dolayısı ile etkili bir obezite cerrahisi, uyku apnesinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar sağlayabilmektedir. Bunun yanısıra, uyku apnesinin beraberinde getirdiği yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, ritim bozuklukları gibi hastalıklar için de risk azaltılmış olur. Uyku apnesi olan hastaların obezite ve obezitenin tedavi seçenekleri açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekir.

 • Noria SF, Grantcharov T. Biological effects of bariatric surgery on obesity-related comorbidities. Can J Surg. 2013 Feb;56(1):47-57.

İlaçlarla ya da Doğal Yöntemlerle Kilo Verebilir Miyim?

Doğal yöntemlerle kilo vermenin temel ilkeleri, enerji alımını kısıtlamak ve egzersizi artırmak temeline dayanmaktadır. Ancak pratikte bu basit formülü uygulamak kolay değildir. Bu temelde birçok farklı diyet modaliteleri tasarlanmış ve bazıları da özellikle popülerize edilmiştir. Hızlı sonuç vermesi ümit edilen bu popüler diyetler, uzun vadede beklenen sonuçları vermekten uzaktır.

Sirke, yeşil çay, guar gum, ginseng, meyan gibi birçok doğal veya bitkisel tedaviler için ise; ürün kalitesi, güvenirlik ve etkinlik açısından yüksek düzeyde belirsizlikler mevcuttur.

Obezitenin tedavisi için birtakım ilaçların etkinliği bilim insanları tarafından test edilmiştir ve bu çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bu anlamda birçok ilaç için bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde bu amaçla kullanılabilen az sayıda ilaç mevcuttur. Sözü edilen ilaçların kullanımı her hasta için uygun değildir. Aynı zamanda ilaçların da birtakım yan etkileri mevcuttur ve uzun dönem etkinliği ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır.

Obezite, vücuttaki tüm sistemlerin dengesini bozan sistemik bir hastalıktır. Obezite cerrahisi ile kısa zamanda belirgin kilo kaybı ve obezitenin beraberinde getirdiği hastalıklarda da belirgin iyileşme sağlanabilmesi mümkündür. Ancak obezitenin temel tedavisinin yaşam tarzı değişikliği ve diyetten geçtiği unutulmamalı, söz edilen diğer tedavi yöntemlerinin mucizevi olmadığı akılda tutulmalıdır.

 • Perdomo CM, Cohen RV, Sumithran P, Clément K, Frühbeck G. Contemporary medical, device, and surgical therapies for obesity in adults. Lancet. 2023 Apr 1;401(10382):1116-1130.
Go to Top