Meme kanserinin 100 erkekten birinde, ortalama 65 yaşta, görüldüğü bilinmektedir. Ancak son yıllarda erkek meme kanseri görülme oranlarında %25 artış tespit edilmiştir. Geç başvuru nedeniyle genellikle ilerlemiş halde tespit edilmektedir. Bu nedenle erkeklerin de kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi ve memede ya da koltuk altında bir sertlik fark etmeleri durumunda mutlaka cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmeleri önerilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, meme kanseri erken tanı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Sağ kalım çok iyidir. Erken tanıda önemli olan ise kendi kendine meme muayenesi ve meme cerrahı kontrollerinin aksatılmaması, istenen radyolojik tetkiklerin yapılmasıdır.

JİNEKOMASTİ

Erkek meme dokusunun fizyolojik ya da patolojik nedenlerle büyüyüp kadın memesine benzediği iyi huylu bir durumdur. Tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Genelde çocuklukta, ergenlikte, orta-ileri yaşlarda görülür.

Şişman erkeklerde görülen ve sadece yağ birikimiyle oluşan meme büyümesi yalancı jinekomastidir ve bu konunun dışındadır.

Jinekomasti sebepleri

  1. Fizyolojik jinekomasti(Yeni doğan dönemi, ergenlik dönemi)
  2. Patolojik jinekomasti
  • Testis tümörleri
  • Böbrek üstü bezi tümörleri
  • HCG salgılayan tümörler (Bazı karaciğer tümörleri, akciğer kanseri, mide kanseri, böbrek kanseri )
  • Erkek hipogonadizmi
  • Kronik renal yetmezlik
  • Hipertroidizm
  • Bazı ilaçlar vs

3.Sebebi bilinmeyen jinekomasti

Jinekomasti genelde kendiliğinden gerilediği için bir çok ergen ve erişkin dönemdeki hasta için uygulanan tedaviler kesildikten ve/veya altta yatan hastalıklar tedavi edildikten sonra tek başına izlem ilk seçenektir.

Bununla birlikte ciddi meme büyümesi sonucunda şiddetli ağrısı, hassasiyeti, rahatsızlığı olanlarda medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Medikal tedavi jinekomastinin erken, aktif döneminde etkilidir. Ancak fibrotik dönemde ilaç tedavisinin etkisi yoktur bu dönemde cerrahi uygulanmalıdır.