Tüp mide ameliyatı aşırı kilolu ve obez olanların çeşitli hastalıklarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla midenin büyük bölümünün alınması işlemidir.Obezite Ameliyatının başarılı olması cerrahi ekibe bağlı olduğu kadar işlem uygulanan hastaya da bağlıdır. Ameliyat öncesinde hesaplanan fazla kiloların ameliyat sonrasında 18-20 ay içerisinde yaklaşık %50 ile %70’ini vermesi bu işlem için başarılı sayılmaktadır.

Vücut kitle indeksi (VKİ); vücut ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. VKİ’si 40’ın ya da yandaş hastalık varlığında 35’in üzerinde olan kişiler; diğer yöntemlerle kilo verememeleri halinde ameliyat düşünebilirler. Ameliyata karar vermeden önce psikiyatrist ile de görüşüyoruz.

Vücut Kitle İndeksi

  • 18.5’den düşük: Düşük kilolu
  • 18.5-24.9 arası: Normal kilolu
  • 25-29.9 arası: Fazla kilolu
  • 30-34.9 arası: Şişman (Hafif)
  • 35-39.9 arası: Şişman (Orta)
  • 40’dan yüksek: Morbid obez